Riksantikvarieämbetet

RAÄ-nummer 724:010

Objektidentitet18000000050666
Lämningstyp Fartygs-/båtlämning
Antal 1
Miljörisker Nej
Sjökort 6, 72, 621-6, 2
Förlisningsdatum 1936-02-25
Djup Lodat 24 m, enligt sjökort 20 m. Fören på ca 15 m och aktern på ca 25 m.
Registreringsnummer 7151
Signalbokstäver SENM
Byggort Sunderland, England
ByggÅr 1 890
Byggmaterial Stål
Motortyp Ångmaskin
Framdrivning Maskin
Längd(m) 22,4
Bredd(m) 3,44
Djupgående(m) 5,06
Bruttotonnage 1381,67
Nettotonnage 996,48
Haveriorsak Grundstötning
Redare Karl Englund
Hemort Kalmar
Avgångsort West Hartlepool, England
Destination Norrköping
Land Sverige
Last Kol
Fartygets försäkringsbolag Sveriges Ångfartygs Assuransförening
Lastens försäkringsbolag Fylgia
Bärgat Nej
Föremål bärgade Nej
Antikvarisk bedömning Övrig kulturhistorisk lämning
Byråmässigt beslutad Ja
Osäker position Ja
Osäker utbredning Nej
KategorierKommunikations-/maritima lämningar
LänÖstergötland
KommunNorrköping
Koordinater (N/E)6483362 / 629326 (SWEREF 99 TM)
Koordinater (x/y)6484055 / 1582404 (RT-90 2,5 gon V)
Koordinater (lat/long)N 58° 28' 18,15", E 17° 13' 2,63" (WGS84)
BeskrivningHistorik: Levererades i mars 1890 till rederifirman Pinkeys, Clare & Nye, London, med namnet Camperdown. År 1893 angives som redare Nye, Clare & Son och två år senare E. Nye, London. År 1896 övergick äganderätten till Russel, Huskie & Co i Leith och namnet ändrades till Craigallan.

År 1898 avyttrades fartyget till Ångfartyg AB Björneborg i Björneborg, Finland, och det nya namnet blev Ainamo. Men på den tiden var flaggan förstås rysk.

Redan påföljande år såldes hon till Danmark, där hon under namnet London ägdes av D/S Vulcan (C. P. Jensen, senare N. P. Nielsen & Th. Just), därefter från december 1915 av D/S Pacific (L. R. Schmith), Köpenhamn. Trots sitt relativt ringa tonnage sändes London ut i atlanttrafik, och i en gammal positionsväska kan man läsa, att hon t ex i augusti 1915 befann sig på resa från Philadelphia till Köpenhamn via Kirkwall.

Fartygets sista hemland blev Sverige, när hon år 1924 förvärvades av Rederi AB Gustav Wasa i Kalmar och namnet ändrades till Gustav Wasa. Under de följande tolv åren gick hon i trampfart för detta rederi.

Övrigt: Gustav Wasa var försedd med klipperstäv, eller åtminstone en antydan till en sådan, men var därför ingalunda ursprungligen byggd som ett segelfartyg. I den brittiska handelsflottan var det inte ovanligt att ångare på 1870-, 80- och 90 och till och med ett stycke in på 1900-talet var försedda med klipperstäv. Gustav Wasa kallades, på grund av sin märkliga utväxt, understundom för "Snabelcreutz".

Bärgning: Ensamrätt till bärgning utfärdad 1969.04.24. Vad som därefter bärgats och om så har skett är okänt.

Händelseförlopp: Man startade från Hartlepool onsdagen den 10 februari med destination Norrköping. Omkring klockan 09:00 en 25:e hade Gotland siktats om styrbord och man närmade sig östgötakusten i mulet väder och frisk NO vind. Vid klockan 15:15 törnade fartyget plötsligt på grund. Anledningen till grundstötningen var magnetiska störningar och snötjocka. Man stod fast på grundet och då mörkret föll kunde man pejla Norra Fällbådans lysboj och kunde nu konstatera att strandningsplatsen var Arköbådan.

Man pejlade rummen en gång i timman och konstaterade att 3:ans och 4:ans tankar var täta, medan förrummet och 1: ans tank var svårt läck och efter cirka en och en halv timme, fulla med vatten. Man sköt nu upp ett antal nödraketer och satte eld på fotogenindränkt trassel för att påkalla uppmärksamhet från land. Under natten noterades NNO vind med snöbyar. På morgonen dagen därpå, den 26:e, satte man ut babords livbåt med 1:e styrman och 4 man ombord, för att fara iland och meddela rederiet och assuradörerna.

Nästföljande morgon, den 27:e, klockan 04:00, anlände livräddningsbåten "Martina Lundgren" och två timmar senare även bärgningsångarna "Hermes" och "Diana", vilka omedelbart påbörjade arbetet med att lossa förrummet för att få ner slangar med vilka fartyget skulle pumpas läns. Arbetet fortsatte även den 28:e, men fick avbrytas på grund av sjöhävning.

Vinden och sjöhävningen tilltog alltmer och klockan 01:15 på morgonen den 29:e gick Gustav Wasas besättning över till livräddningsbåten "Martina Lundgren". "Gustav Wasa" högg hårt mot grundet och sjön spolade över hela fartyget. 2 timmar senare lämnade man haveristen och gick in till Oxelösund.

På grund av hög sjö och dimma ansåg man det vara lönlöst att åter gå ut till haveristen de följande dagarna, men då dimman lättade på tisdagen den 3:e mars gick "Hermes" ut till platsen. Gustav Wasa hade då glidit av grundet och var spårlöst försvunnen.

Gustav Wasa är på botten i gott sällskap av fartyget Maud Cassel och ångaren Capella, vilka gått på samma grund. Vid rekognosering inför ångaren Capellas (se 732:009) eventuella bärgning, fick bärgningsfartyget Herakles upp ett stort luftrör från Gustav Wasa.

Status: Vraket är mycket intakt, endast överbyggnaden har rasat (1993). Enligt uppgifter från medlemmar i dykarklubben Aquatic i Oxelösund skall vraket ha rasat samman. Deras observation dateras sig till juli 2002. Flera av de utrymmen som tidigare gick att simma in i var då helt sammanrasade. Vissa andra utrymmen var inte sådana att en säker insimning kunde genomföras.
OrienteringSyd 1,8 meters grundet, NO Fällbådan fyr., O Arkö
TerrängLera
SkadestatusVälbevarad
UndersökningsstatusEj undersökt
LägeOförändrat läge
NamnlistaGUSTAV WASA
NamnlistaLONDON
NamnlistaAINAMO
NamnlistaCRAIGALLAN
NamnlistaCAMPERDOWN
Vegetationingen
På sjökortNej
Referenser
Foto
Klicka på bilden för att öppna som PDFTumnagelbilden för 724:010 saknas
TitelFOTOGRAFI
UpphovsrättKontakta Statens maritima museer.
KommentarGustaf Wasa till sjöss. Notera hennes egendomliga klipperstäv, vilken förklaras av det faktum att hon från början hade bogspröt. Fartyget fick med tiden öknamnet "Snabelcreutz" pga sin märkliga förstäv.
Foto
Klicka på bilden för att öppna som PDFTumnagelbilden för 724:010 saknas
TitelFOTOGRAFI
UpphovsrättKontakta Statens maritima museer.
KommentarVykort av Gustav Wasa vid kaj.
Foto
Klicka på bilden för att öppna som PDFTumnagelbilden för 724:010 saknas
TitelFOTOGRAFI
UpphovsrättKontakta Statens maritima museer.
KommentarFartyget nedisat i vinterhamn.
Foto
Klicka på bilden för att öppna som PDFTumnagelbilden för 724:010 saknas
TitelTEXTDOKUMENT
UpphovsrättKontakta Statens maritima museer.
KommentarRapport N:o 6 om strandnings- eller olyckshändelse i Östra lotsdistriktet.
Foto
Klicka på bilden för att öppna som PDFTumnagelbilden för 724:010 saknas
TitelTEXTDOKUMENT
UpphovsrättKontakta Statens maritima museer.
KommentarRapport över verkställd inspektion betr. utrustning m.m. 1937. Utdrag.
Skriftlig källa
PublikationArkivhandlingar: Svenskt marinarkeologiskt arkiv (SMA)
Skriftlig källa
PublikationLitteraturhänvisning: U Bok M, Sjöfartsverket
Extern identitet
Ansvarig organisationStatens maritima museer
Externt registerSjöMIS
Extern identitet724:010
Extern identitet
Ansvarig organisationStatens maritima museer
Externt registerSjöMIS
Extern identitet621:19
Persistent länk
Länk till detta objekthttp://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/18000000050666
Händelser
Anmälan
AnmälningstypNyanmälning
Ansvarig organisationPrivatperson
Anmälningsdatum1984-07-03
Anmälan
AnmälningstypNyanmälning
Ansvarig organisationSjöfartsverket
Anmälningsdatum2000-05-08
Registrering
Registrerande organisationStatens maritima museer
Registreringsdatum2013-12-19
Osäker utbredningNej
Osäker positionJa
KvalitetshöjdJa
Fritext granskadJa